پخش زنده و آرشیو رادیو

صد و یك راه برای كتاب نخواندن

پنجشنبه و جمعه از ساعت 15:30 به مدت 30 دقیقه


در این برنامه با 101 راه مخاطب را با یك كتاب آشنا می كنیم بدون اینكه از او بخواهیم آن را بخواند."صدو یك راه برای كتاب نخواندن " با هدف ترویج فرهنگ كتاب خوانی روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 15:30 تقدیم مخاطبان میشود.