پخش زنده و آرشیو رادیو

لیگ عشاق

پنجشنبه از ساعت 16:00 به مدت 60 دقیقه


مسابقه بین زوج های جوان این برنامه پنج شنبه هر هفته از ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از شبكه رادیویی صبا بر روی آنتن می رود.

مسابقه بین زوج های جوان این برنامه پنج شنبه هر هفته از ساعت 16 به مدت 60 دقیقه از شبكه رادیویی صبا بر روی آنتن می رود.