پخش زنده و آرشیو رادیو

طنز و ترانه

هر روز از ساعت 09:00 به مدت 60 دقیقه


پخش موسیقی و ترانه های امیدبخش و نشاط آفرین به همراه آیتم‎های نمایشی كوتاه طنز و لطیفه های شاد