پخش زنده و آرشیو رادیو

صباهنگ (زنده)

شنبه تا جهارشنبه از ساعت 18 به مدت 90 دقیقه


برنامه ای موسیقی محور كه با پخش ترانه های درخواستی، فضای شادی را برای مخاطبان این شبكه ایجاد می كند. این برنامه با بخش های گزارش، موسیقی فیلم، تكمیل شعر و تركیب ترانه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18 به مدت 90 دقیقه از رادیو صبا پخش می شود.

«پخش ترانه های درخواستی و شاد برای مخاطبان» این برنامه از شنبه تا چهارشنبه به مدت 90 دقیقه از ساعت 18 تا 19:30 بر روی آنتن شبكه رادیویی صبا می رود.