پخش زنده و آرشیو رادیو

جدی نگیرید، جدی بگیرید

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 14:20 به مدت 10 دقیقه


مسائل روز جامعه از دیدگاه طنز