پخش زنده و آرشیو رادیو

صبا پلیس

پنجشنبه ها از ساعت 15:00 به مدت 15 دقیقه


مسابقه ای با هدف مرور قوانین و مقررات مختلف در جامعه و بیان توصیه‎های ایمنی بصورت طنز