پخش زنده و آرشیو رادیو

مثل ساعت

به جدول زمان پخش برنامه ها در صفحه اصلی سایت مراجعه كنید از ساعت -- به مدت 30 دقیقه


برنامه ای تركیبی-نمایشی با محوریت شعار سال / این برنامه با نگاهی طنز حواشی و مشكلات پیش روی جهش تولید در كشور را بیان می كند