پخش زنده و آرشیو رادیو

صباپرس

جمعه از ساعت 9:00 به مدت 90


برنامه تركیبی-نمایشی "صباپرس" با هدف شادی آفرینی اخبار هفته را با زبان طنز بیان می كند .