پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


در برنامه «قصه های ظهر صبا » داستان های اجتماعی - فرهنگی روز خوانده می شود.این برنامه با شعار"داستانی برای دوستان "روز های جمعه ساعت 13 از رادیو صبا پخش می شود .