پخش زنده و آرشیو رادیو

كتاب خند

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه


برنامه" كتاب خند" با هدف معرفی آثار طنز و آشنایی مخاطبان با این آثار هر هفته یك كتاب طنز را برای مخاطبان می خواند .