پخش زنده و آرشیو رادیو

صفحه دل

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 12:00 به مدت 30


" صفحه دل " برنامه جدید از رادیو صبا كه با محوریت شعر و ادبیات راهی آنتن صبا می شود .

به گزارش روابط عمومی رادیو صبا ، "صفحه دل " برنامه جدید از رادیو صبا كه با فضایی مناسب روزهای شهادت از این شبكه پخش می شود .