پخش زنده و آرشیو رادیو

بدون خط خوردگی

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 19:00 به مدت 60 دقیقه


رویداد ها یا پدیدهای سیاسی و اجتماعی به عنوان یك مجموعه كلی از اجزا و واحدهای كوچكتری تشكیل یافته كه حكم آجرهای یك ساختمان را داشته و وقتی بر روی هم قرار گیرند ساختمان را به وجود می آورند .

به طور كلی در شكل گیری و وقوع رویداد های و تحولات سیاسی و اجتماعی ، متغییرهایی وجود دارند كه معمولا از مقابل چشم مخاطبان دور می مانند. برنامه بدون خط خوردگی سعی دارد در حد خود با حضور كارشناسان نخبه از طیفهای مختلف فكری و همچنین مسئولین مربوطه با پرداختن به پدیده ها و رویدادهای روز سیاسی و اجتماعی، با هدف شناسایی كشف روابط بین اجزا و عناصر موثر در وقوع آنها ، و شرایط را برای رسیدن به تحلیلی درست و واقع بینانه فراهم آورد.