پخش زنده و آرشیو رادیو

مناظره

شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16:00 به مدت 75 دقیقه


چالشهای اساسی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه و طرح آنها از زوایای گوناگون و با حضور كارشناسان و صاحب نظران و مسئولان از طیف های مختلف موافق و مخالف با هدف روشنگری و شفاف سازی از دغدغه های مهم رادیو گفت و گو به عنوان یك رسانه ...

یكی از اصلی ترین ماموریت های شبكه رادیویی گفت و گو تضارب آراء با رویكرد اقناعی است. چالشهای اساسی در حوزه سیاست، فرهنگ، اقتصاد و جامعه و طرح آنها از زوایای گوناگون و با حضور كارشناسان و صاحب نظران و مسئولان از طیف های مختلف موافق و مخالف با هدف روشنگری و شفاف سازی از دغدغه های مهم رادیو گفت و گو به عنوان یك رسانه جریان ساز است. به همین منظور برنامه مناظره با بازنگری در طرح قبلی به شكل گسترده تری در دستور كار این شبكه قرار گرفت. با توجه فراوانی موضوعات مناظره ای و نیز گستردگی آن در شئون مختلف جامعه برنامه مناظره از شنبه تا چهارشنبه ساعت 16 موضوعات مختلف در حوزه های اقتصاد، سیاست، جامعه و فرهنگ را مورد توجه قرار داده و با توجه به اهمیت مساله روز هر مناظره روی كلان حوزه ای خاص متمركز می شود. «مناظره» را جمعی از تهیه كنندگان رادیو گفت و گو با همكاری