پخش زنده و آرشیو رادیو

بوم رنگ

همه روزه از ساعت 13:20 به مدت 10 دقیقه


این برنامه با معرفی روستاهای هدف گردشگری هر روز از ساعت 13:20 به مدت 10 دقیقه به روی آنتن می رود