پخش زنده و آرشیو رادیو

روایت مهربانی

هر روز از ساعت 13:00 به مدت 30 دقیقه


برنامه ای با موضوع ترویج آیین مهربانی و كمك به همنوعان با محوریت استان ها در روزهای جولان ویروس كرونا در كشور