پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


این برنامه مجله ای فرهنگی است كه به مهمترین مسایل و رویداد های فرهنگی روز در حوزه ادبیات، سینما، موسیقی و هنرهای تجسمی می پردازد.