پخش زنده و آرشیو رادیو

تا جمعه ظهور

جمعه ها از ساعت 09:30 به مدت 80 دقیقه


ویژه امام زمان (عج)

این برنامه یكی از قدیمی‌ترین برنامه رادیو معارف است كه در طول دوره‌های مختلف همواره مورد اقبال شنوندگان فهیم رادیو و منتظران حضرت حجت‌بن‌الحسن (عج) قرار گرفته است. این برنامه با هدف گسترش، تعمیق و ترویج فرهنگ مهدوی و افزایش سطح آگاهی مخاطبان رادیو در حوزه معارف مهدوی و ارتقاء بینش عمومی نسبت به اساسی‌ترین وظایف منتظران (قواعد ظهور) و مقابله با باورهای سست و خرافی و برداشت‌های غلط از نشانه‌های ظهور یا معارف مهدوی طراحی شده است. تا جمعه ‌ظهور در حقیقت یك جُنگ‌واره مهدوی است با موضوعات متنوع كه پی‌درپی و بر اساس نیازسنجی‌های در عرصه مباحث مهدوی تغییراتی در موضوعات برنامه صورت می‌گیرد.