پخش زنده و آرشیو رادیو

سیم و زر

جمعه از ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه


این برنامه به نقد كتاب اختصاص دارد كه هر هفته با حضور نویسنده و مترجم كتاب های حوزه های مختلف و همچنین یك منتقد مرتبط با حوزه كتاب مورد نظر پخش می شود.در این برنلمه همچنین بخش هایی از كتاب خوانده می شود.