پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنج شنبه از ساعت 15:45 تا 16:30 به مدت یك ساعت


نقد و بررسی نمایش ها و فیلم های درحال اجرا و اكران