پخش زنده و آرشیو رادیو

قلب فرهنگی

جمعه هر هفته از ساعت 12:30 به مدت 60 دقیقه


مجله ی رادیویی ویژه نماز جمعه كه به صورت زنده هر جمعه پخش می شود.

كاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ رادیو فرهنگ:موج اف.ام ردیف 106 مگاهرتز موج ای.ام ردیف 585 كیلوهرتز