پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه بی سابقه

شنبه تا جمعه از ساعت 17:30 به مدت 15 دقیقه


نمایشی با اجرای بازیگران در قالب مسابقه طنز كه سوالات مختلف در برنامه مطرح می شود و پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد.