پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه بی سابقه

هر روز از ساعت 17:30 به مدت 15 دقیقه


طنز نمایشی در قالب مسابقه كه سوالات مختلف با اجرای بازیگران برنامه مطرح می شود و پاسخ های طنزآمیزی را به دنبال دارد.