پخش زنده و آرشیو رادیو

صباگونه

یكشنبه و پنجشنبه از ساعت 14:30 به مدت 30 دقیقه


طنزهای انتخاباتی به مناسبت دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری