پخش زنده و آرشیو رادیو

در ساحت خورشید

---- از ساعت ---- به مدت 5 دقیقه


گزیده ای از بیانات امام خمینی (ره)