پخش زنده و آرشیو رادیو

صفحه نور (ترتیل و ترجمه)

هر روز از ساعت 5:30 به مدت 10 دقیقه


برنامه "صفحه نور " با محوریت پخش روزانه تلاوت ترتیل یك صفحه از قرآن كریم و ترجمه مربوط به آن در اولین بخش از این طرح تقدیم شنوندگان می شود.

این برنامه با تلاوت استاد خلیل الحصری، ترجمه اسماعیل قادرپناه و تهیه كنندگی علیرضا صفرزاده صبحگاه هر روز از رادیو قرآن پخش می شود.