پخش زنده و آرشیو رادیو

كالای ایرانی

"شنبه الی پنج شنبه" از ساعت 10:00 به مدت 60 دقیقه


برنامه ای با هدف معرفی، ترویج، و تبلیغ كالای ایرانی، تولید داخلی و حمایت ازتولید كنندگان داخلی و مقابله با مصرف بی رویه كالای خارجی

تهیه كننده: لیلا امیدیگانه و حمیده سلطانی گوینده: امیرحسین راسخ هماهنگی: الیاس اسلامی، مریم قاسمی و بهارك عرفان هاشمی گزارشگر: لیلا علاقمند و مهدخت نعمت زاده ارتباطات: سامان حافظی، بهارك عرفان هاشمی آیتم ساز: سامان حافظی،بهارك عرفان هاشمی و لیلا روزبهانی نویسنده: آسیه همتی و لیلا امید یگانه