پخش زنده و آرشیو رادیو

درس مثنوی

جمعه از ساعت 22:00 به مدت یك ساعت


شرح مثنوی مولانا با بیان دكتر غلامعلی حداد عادل

در این برنامه دكتر غلامعلی حدادعادل ( رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی) مثنوی معنوی مولانا را شرح و تفسیر می كند. شرح دفتر اول مثنوی به پایان رسیده است و دكتر حدادعادل در حال تفسیر دفتر دوم این اثر است.