پخش زنده و آرشیو رادیو
پنجشنبه 30 خرداد 1398
لیست برنامه‌ها در این بخش زمانی

یاد یاران(تكرار)

بیان خاطرات هشت سال دفاع مقدس از زبان پزشكان و امدادگران جامعه پزشكی

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

یادداشت های روزانه من(تكرار)

مروری بر عملكرد روزانه و بررسی دغدغه های ذهن و روان

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

میان برنامه

رادیو سلامت: صدای دانش، نشاط، آرامش

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

شور زندگی(تكرار)

بررسی سبك زندگی سالمندی

شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+