پخش زنده و آرشیو رادیو

صدای شهر

شنبه تا پنج شنبه از ساعت فواصل برنامه ها به مدت 5 دقیقه


استودیو صدای شهر رادیو تهران

استودیو صدای شهر رادیو تهران با محوریت اطلاع رسانی ترافیكی و شهری، صدای گویای شهروندان است. سیزدهم آبان ماه یكهزار و سیصد هشتاد و پنج، استودیو صدای شهر رادیو تهران با هدف تعامل میان شهروندان و مدیران شهری افتتاح شد. این استودیو پیام های ترافیكی معابر پایتخت را به مدت پنج دقیقه و خبرهای شهری، ترافیك خیابان های تهران را در بسته های 10 و 15 دقیقه ای به سمع شهروندان می رساند. استودیو صدای شهر رادیو تهران در محل ساختمان معاونت حمل و نقل ترافیك شهرداری تهران واقع شده و همزمان با پوشش ترافیك خیابان ها، راهها و جاده ها، تولید خبر از رویدادها و مسائل شهری و شهرنشینی را در پوشش می دهد. توجه به رویدادهای فصلی و تقویمی، مناسبت ها و حوادث لحظه به لحظه ی شهر از بخش های موثر و راهبردی در بخش اطلاع رسانی و برنامه سازی این استودیو است. استودیو صدای شهر فرصت انعكاس صد