پخش زنده و آرشیو رادیو

جادوی صحنه

پنجشنبه 26 مهر 1397 ساعت 15:45 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

جادوی صحنه

نگاهی به سینما و تئاتر در ایران- نمایش فیل در تاریكی

مهرداد مصطفوی، جلال امینی و محمد خدایی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر

لیست قطعات