پخش زنده و آرشیو رادیو

چهار باغ

دوشنبه 23 اردیبهشت 1398 ساعت 00:00 به مدت 90 دقیقه

اطلاعات برنامه

چهار باغ

گشت و گذاری در گلستان شعر و موسیقی- شعرخوانی مخاطبین و پخش ترانه- موسیقی محلی مقامی ایرانی در"نغمه های ایرانی"- شاعرانه های محمد سلمانی در "دریای جان"

لیست قطعات
عوامل برنامه