پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش تاران و شمشیر سحرآمیز- قسمت 4

سه شنبه 28 دی 1400 ساعت 02:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش تاران و شمشیر سحرآمیز- قسمت 4

تهیه كننده: شهلا نیساری كارگردان: مجید حمزه هنرمندان: جواد پیشگر، نورالدین جوادیان تنظیم برای رادیو: صادق زنگنه

فهرست قطعات

🎬كارگردان: مجید حمزه 🎧تهیه كننده: شهلا نیساری 📑تنظیم برای رادیو: صادق زنگنه