پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش هزار برگ- قسمت 5

زرین تلاش می‌كند مهرنوش را از خطر آل آگاه كند. او برای مهرنوش آشكار می‌كند كه سال‌ها پیش زنی به نام رعنا در خانه‌ی اربابی زندگی می‌كرده كه آل نوزاد او را با نوزاد خودش یعنی آسیه جا به جا كرده. مهرنوش با شنیدن حرف‌های زرین دچار ترس و كابوس می‌شود. میرزا صالح یكی از قدیمی‌ترین اهالی روستا برای او از گذشته‌ی خانه‌ی اربابی می‌گوید. طبق گفته‌های میرزا صالح، خانه‌ی مذكور متعلق به ارباب صادق بوده كه پس از مرگش به دخترش رعنا می‌رسد. او زنی به نام اكرم كه خدمتكار خانه‌ی اربابی بوده را در ماجرای آل و دزدیدن بچه‌ی رعنا دخیل می‌داند...

نمایش چشم روشن ماه- قسمت 5(تكرار)

بیژن پهلوان جوان ایرانی كه به یاری مردمان دشت ارمن داوطلب شده بود، چون گرازان را شكست داد و خواست به ایران باز گردد همراهش گرگین پهلوان بد اندیش به او حسد ورزید و او را ترغیب كرد تا به جشنگاه دختر افراسیاب تورانی برود. بیژن چون به جشنگاه رسید و منیژه را دید هر دو دلباخته یكدیگر شدند. منیژه بیژن را به ترفندی با خود به توران زمین برد و افراسیاب از راز آنها با خبر شد و گرسیوز را با سربازانش به كاخ منیژه فرستاد تا آنها را دستگیر كند. گرسیوز بیژن را به نزد افراسیاب برد. افراسیاب داستان بیژن را باور نكرد و او را به دار مجازات محكوم كرد. چون بیژن را به میدان شهر بردند پیران ویسه او را دید و از افراسیاب خواست بار دیگر خشم ایرانیان را برنیانگیزد و بیژن را نكشد تنها او را به چاهی بیاندازد اینگونه هم بیژن مجازات میشود، هم منیژه. افراسیاب سخن او را بخردانه یافت و بیژن را درون چاهی انداختند و سنگ بزرگی كه اكوان دیو از چین آورده بود را به روی چاه گذاشتند. منیژه سرگردان و پریشان بالای چاه بیژن میگشت و زمین را میكند تا روزنی باز كند و از آنجا تكه نانی بتواند برای بیژن بفرستد از سویی دیگر گرگین كه از كرده خویش پشیمان شده بود به دنبال بیژن تا به مرز توران آمد ولی او را نیافت و تنها به ایران بازگشت. گیو پدر بیژن كه چشم به راه فرزند بود گرگین را تنها یافت و از او بیژن را خواست گرگین داستانی دروغین به گیو گفت اما گیو باور نكرد و پریشان به نزد كیخسروشاه رفت و به او شكایت كرد كیخسرو مردانی را برای یافتن بیژن راهی توران كرد و به گیو امید داد اگر مردانش نتوانند بیژن را پیدا كنند در روز نخست فروردین ماه جام جهان بین را خواهد دید تا بیژن را پیدا كنند...