پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش جاسوس خانگی- قسمت 5(تكرار)

پنجشنبه 3 شهریور 1401 ساعت 03:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش جاسوس خانگی- قسمت 5(تكرار)

آیدا مامور سازمان ضد جاسوسی لهستان در جریان تحقیقاتش متوجه می شود كه همسرش ایوان جاسوس انگلستان است. او باید میان حفظ امنیت كشور و شغلش و نجات جان خانواده‌اش یكی را برگزیند.

كارگردان: رامین پورایمان نویسنده: حسین یعقوبی تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد هنرمندان: : شیرین سپهراد، محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، حمید یزدانی، مینو جبارزاده، مجید حمزه، مونا صفی، بیوك میرزایی، شمسی صادقی، احمد لشینی

فهرست قطعات

🎬 كارگردان: رامین پورایمان 📑نویسنده: حسین یعقوبی 🎧تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد 🕹️افكتور: محمدرضا قبادی فر 🎤صدابردار: رضا طاهری 🎞️ تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان 🎭هنرمندان: شیرین سپهراد، محسن بهرامی، نازنین مهیمنی، حمید یزدانی، مینو جبارزاده، مجید حمزه، مونا صفی، بیوك میرزایی، شمسی صادقی، احمد لشینی