پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش آینه- قسمت 5

چهارشنبه 23 مهر 1399 ساعت 23:45 به مدت 15 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش آینه- قسمت 5

پس از جنگ اُحد، زنی مشرك به نام سُلافه، به تحریك غلامی كبود چشم به نام نَسطاس، در كنار كعبه قسم یاد می كند كه در كاسه سر قاتل پسرانش ـ به سنت جاهلی ـ شراب بنوشد. در واقع، نسطاس به سلافه این گونه القاء كرده كه قاتل پسران او عاصم بن ثابت است. عاصم بن ثابت یكی از یاران رسول الله ست كه در جنگ اُحد حضور داشته. سلافه عهد می كند، به هر كس كه سر عاصم بن ثابت را برای او بیاورد، صد شتر بالغ ببخشد. از سوی دیگر شنیدیم كه نسطاس از دزدی هُزیلی به نام وَرَقه می خواهد تا در گرفتار كردن و كشتن عاصم بن ثابت با او همراه شود. نسطاس و ورقه نزد رسول الله می روند و ادعا می كنند كه مردم قبیله هزیل برآنند به دین اسلام درآیند، از این روی خواهان آنند كه چند تنی از مسلمانان به میان ایشان بیایند و قرآن و احكام اسلامی را به ایشان آموزش دهند. پیامبر هم می پذیرند و شماری از معلمان قرآن از جمله عاصم بن ثابت و زید بن دُثنه را با آنها همراه می كنند. در میانه راه عاصم بن ثابت به صحت ادعای نسطاس و ورقه شك می كند اما پیش از آن كه اقدامی كنند، هزیلیلان به آنان هجوم می آورند و شماری از آنان را می شكند ولی عاصم بن ثابت زخمی می گریزد.

تهیه كننده: ساجد قدوسیان نویسنده و كارگردان: بابك صفی خانی هنرمندان: محمد آقامحمدی، راضیه مومیوند، حمید یزدانی

فهرست قطعات

كارگردان بابك صفی خانی تهیه كننده ساجد قدوسیان نویسنده بابك صفی خانی صدابردار: حیدر صفدری افكتور محمد رضا قبادی فر بازیگران فریبا متخصص علی میلانی بازیگران راضیه مومیوند حمید یزدانی محمدآقا محمدی بهادر ابراهیمی محمد پور حسن رامین پورایمان