پخش زنده و آرشیو رادیو

نمایش خاتون- قسمت 12

چهارشنبه 19 مرداد 1401 ساعت 03:30 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نمایش خاتون- قسمت 12

فهرست قطعات

كارگردان: حمید منوچهری تهیه كننده: ماهداد توكلی نویسنده: شهلا دباغی