پخش زنده و آرشیو رادیو

تئاتر چهل و یكم

شنبه 8 بهمن 1401 ساعت 21:30 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

تئاتر چهل و یكم

فهرست قطعات

تهیه كننده و كارگردان: علی بهرامی كارشناس مجری: ایوب آقاخانی