پخش زنده و آرشیو رادیو
دوشنبه 7 خرداد 1403
23:0

جعبه موسیقی: هكر(تكرار)

تحلیل موسیقی های فیلم های برتر دنیا فیلم هكر به كارگردانی ساتایف ساخته شده است موسیقی این فیلم اثر هرمنسون كه سوئدی الاصل است.
تهیه كننده: انسیه سمیع پور نویسنده: صبا رادمان گوینده: شهین دخت نجف زاده

23:30

زیر درخت سیب- قسمت 3

بخشی از زندگی امام خمینی می پردازد و از كودكی تا زمان بازگشت ایشان به ایران و همچنین خانواده و وقایعی كه بر آن« خانواده گذشته را بازگو میكند.
نویسنده: رضا فرجی