پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 6 بهمن 1398
12:5

اذان

اذان: 12:17 موذن: استاد محمود لطفی نیا
برنامه اذانگاهی

12:30

نمایش نامه ها- قسمت 2


13:0

میان برنامه

13:15

زورق خیال

13:30

نمایش هزار سنگر


14:0

نمایش دستم را تو بگیر- قسمت 2

14:15

میان برنامه

14:30

نمایش روح- قسمت 2

مینا مدام احساس می كند زنی در خانه اش است و وحشت زده از او فرار می كند هیچ یك از اعضای خانواده اش او را نمی بینند و همسرش فكر می كند كه او دیوانه شده و....
كارگردان: رامین پورایمان هنرمندان: سعیده فرضی، زهره مجابی نویسنده: شیدا اصغری

15:0

صدا در صحنه(تكرار)

برنامه تخصصی پیرامون هنر نمایش و نقد اجراهای تئاتری در تهران
تهیه كننده: ژاله محمدعلی گوینده: شهین نجف زاده

16:0

نمایش رازهای خاك- قسمت 2(تكرار)

دو برادر با مادرشان در روستا زندگی میكنند و به كار كشاورزی مشغول هستند اما مدت زمانیست زمین های رودآباد محصول نمیدهد و روستائیان مشغول فروش زمین هایشان میشوند و....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: رضا عمرانی هنرمندان: بهادر ابراهیمی، اكبر ملایی نویسنده: پویان غفاری

16:30

میان برنامه

16:45

نمایش سایه خشم- قسمت 2(تكرار)

17:0

میان برنامه

17:15

نمایش در پناه خورشید- قسمت 2(تكرار)

17:30

اذان

اذان: 17:44 موذن: مرحوم حسین صبحدل
برنامه اذانگاهی

18:0

استودیو 8

جنگ تفریحی
تهیه كننده: انسیه شمس الهی گوینده: معصومه روح بخش

19:30

نمایش گنج نهان- قسمت 2

19:45

میان برنامه

20:0

نمایش كامیون- قسمت 2

كامیونی پر از جنس قاچاق نزدیك مرز ایران و افغانستان فرار می كند و پلیس همه جا به دنبالش میگردد چون یك قطعه مربوط به تاسیسات هسته ای در آن كامیون جاسازی شده و سروان رضایی باید هرچه زودتر آن را پیدا كند....
تهیه كننده: اشرف السادات اشرف نژاد كارگردان: محمد پورحسن هنرمندان: بهادر ابراهیمی، كرامت رودساز نویسنده: اكبر خردچشم

20:30

نمایش به رنگ قهرمانی

20:45

نمایش خانواده شیرین- قسمت 10

21:0

نت كوك


22:0

نقد و نمایش

نقد و گفتگویی درباره نمایش "شكار مرگ"

22:45

میان برنامه

23:0

نمایش درنگ

23:15

نمایش انتخاب من- قسمت 2

23:30

جعبه موسیقی

برنامه ای درباره شعر و موسیقی