پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش شبانگاهی

پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 22:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش شبانگاهی

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات