پخش زنده و آرشیو رادیو

دانایی توانایی

كتاب قلب های نارنجی- ساده دختر نوجوانی است كه علاقه زیاد به نویسندگی دارد و با یك گروه نمایشی در مدرسه همكاری می كند. این داستان به مراودات او با دوستانش و اتفاقات و مشكلاتی كه برای او در خانواده وجود دارد می پردازد و پیرامون تفاوتهای فرهنگی و اقتصادی او با همكلاسی هایش می پردازد.