پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش نیمروزی(زنده)

پنجشنبه 21 آذر 1398 ساعت 10:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش نیمروزی(زنده)

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام اذان ظهر: 11:58 موذن: پناهی

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات
عوامل برنامه