پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش نیمروزی(زنده)

دوشنبه 7 مهر 1399 ساعت 10:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش نیمروزی(زنده)

پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام اذان ظهر: 11:55 موذن: طوخی

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir

لیست قطعات
عوامل برنامه