پخش زنده و آرشیو رادیو

تصویر خیال

جمعه ها (یك هفته در میان) از ساعت 19:10 به مدت 45 دقیقه


این برنامه با خلاصه ای از داستان یك فیلم ، آغاز می شود و یك كارشناس درحوزه روانشناسی ‌ و یكی از عوامل سازنده فیلم ( نویسنده ، كارگردان ) به همراه كارشناس مجری به تحلیل جنبه های روانشناختی فیلم می پردازد.