پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش تعطیل نیست (ویژه ایام نوروز)

ایام نوروز از ساعت 16:00 به مدت 30 دقیقه


با توجه به آغاز تعطیلات نوروزی و كاهش فعالیت بدنی و همچنین تغییر وضعیت تغذیه و افزایش وزن، این برنامه در قالب مجله ورزشی می كوشد

تا مخاطبان را در روزهای تعطیل به فعالیت وا دارد تا در انتهای تعطیلات هم دچار اضافه وزن نشوند و هم تعطیلات شاد و مفرحی داشته باشند و ورزش را در برنامه خود بگنجانند.