پخش زنده و آرشیو رادیو

مشاوره تحصیلی

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه___ از ساعت شنبه و دوشنبه 11:30-----چهارشنبه 21:00 به مدت 20 دقیقه


اهداف اصلی این برنامه عبارتند از: -قبولی در كنكور -افزایش اطلاعات -افزایش اعتماد به نفس -نحوه تست زنی