پخش زنده و آرشیو رادیو

خشت اول

پنجشنبه از ساعت 20:45 به مدت 20 دقیقه


هدف اصلی این برنامه روانشناسی اجتماعی و ریشه یابی موضوعات و همچنین علت شناسی و ریشه یابی رفتارهای درست و نادرست اجتماعی می باشد.