پخش زنده و آرشیو رادیو

نام‌آوران ایران زمین

پنج شنبه ها از ساعت ساعت 21 به مدت یك ساعت


معرفی چهره های شاخص علمی و فرهنگی ایران زمین