پخش زنده و آرشیو رادیو

خدمت بی منت

"شنبه" از ساعت 05:30 به مدت 25 دقیقه


معرفی روستاهای نمونه از حیث توسعه كمی و كیفی از ابتدای انقلاب اسلامی تاكنون در قالب یك برنامه مستند رادیویی

تهیه كننده و نویسنده: لیلا امیدیگانه گوینده: زهرا تقی ملا هماهنگی: لیلا روزبهانی، ثمره رضایی، بهارك عرفان هاشمی