پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 آذر 1399
2:45

میان برنامه

2:55

دكتر كتاب

3:0

میان برنامه

3:5

رهیافت

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

3:59

میان برنامه

4:0

كار و نوا

بحث پیرامون موسیقی كار
گفت و گو با موسیقی دانان

4:55

میان برنامه

4:56

قرار

بحث پیرامون مباحث مذهبی و مهدویت
گفت و گو با كارشناسان مذهبی

5:20

میان برنامه

5:25

اذان

اذان صبح: 5:31 موذن: دكتر قاسم رضیعی

5:55

میان برنامه

6:5

روز از نو(زنده)

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان
كارشناس: محمدرضا دیده گاه(كارشناس خبری)

7:50

میان برنامه

7:55

ره نما

8:0

# خبر

8:5

موج ثروت(زنده)

این برنامه با ایجاد محیطی با نشاط برای شنوندگان به تبیین رموز موفقیت می پردازد
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

8:55

میان برنامه

9:0

# خبر

9:5

ایستگاه نود و هشت(زنده)

مجله رادیویی تعاملی ایستگاه 98، با موضوعات فرهنگی، اجتماعی فردی و خانوادگی با رویكرد اقتصادی
گفت و گو با مردم و كارشناسان اقتصادی و روانشناسان

9:55

میان برنامه

10:0

خبر

10:10

روی خط بازار(زنده)

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

11:25

میان برنامه

11:30

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی: 11:55 موذن: استاد محمدحسین سعیدیان- معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار
كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

12:15

میان برنامه

12:16

رویش

برنامه ای در حوزه كسب و كار
گفت و گو با مشاورین و فعالین عرصه كسب و كار

13:0

# خبر

13:5

نقشه گنج

راهكارهایی پیرامون كسب موفقیت های اقتصادی
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

13:29

میان برنامه

13:30

ارمغان طبیعت

ظرفیت های تولید كاكتوس در شهرستان محلات
كارشناس: علی اصغر زارعی(مدیر باغبانی سازمان جهاد كشاورزی استان مركزی)

13:55

میان برنامه

14:0

# خبر

14:5

مسابقه سكه ها(زنده)

مسابقه جذاب، شنیدنی و تعاملی با رویكرد اقتصادی

14:45

میان برنامه

14:50

ماجرای كروناتیك

14:55

میان برنامه

15:0

# خبر

15:5

میدون

مسابقه رادیویی میدون و رقابت مقدماتی كارآفرینان به منظور كسب حداكثر امتیازات و راهیابی به برنامه تلویزیونی میدون شبكه 3 سیما

15:55

میان برنامه

16:0

# خبر

16:5

تابلوی واردات(زنده)

ساخت سیستم ترمز واگن های باری و پیشگیری از واردات میلیون یورویی از كشور
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان مغرب: 17:11 موذن: استاد حسن رضائیان

18:35

میان برنامه

18:36

معممای توسعه


19:0

میان برنامه

19:5

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

# خبر

20:5

رهیافت(زنده)

بودجه سال 1400

21:0

# خبر

21:4

میان برنامه

21:5

مدیریت نوین(زنده)


گفت و گو با كارشناسان كشاورزی و اقتصادی

21:45

میان برنامه

21:46

دكتر كتاب

21:51

میان برنامه

21:55

ماجرای كروناتیك(تكرار)

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

نكاتی كه كسب و كارها در دوران كرونا باید بدانند
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان