پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 4 فروردین 1398
7:55

رهنما

8:0

رویش(تكرار)

مدیریت كاركنان مدیریت ناپذیر
كارشناس: مهندس بهرام رزمان(مشاور و كارشناس استراژی كسب و كار) و دكتر علیرضا عظیمی پور( كارشناس كسب و كار)

8:59

میان برنامه

9:0

نّقل و نُقل

مجله نوروزی، پرداختن به رفتارهای اقتصادی از جمله "آداب میهمانی"
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

9:59

میان برنامه

10:0

بهار پلاك 98

مجله نوروزی بهاری و ویژه برنامه نوروزی، پخش موسیقی های محلی و سنتی مراكز مختلف ایران، خبررسانی و اخبار روز اقتصادی
گفت و گو با كارشناسان و صاحبنظران ارشد اقتصادی نظام

12:59

میان برنامه

13:0

اذان ظهر

اذان ظهر: 13:11 موذن: استاد مرحوم حسین صبحدل

13:29

میان برنامه

13:30

خوشه چین(تكرار)

آشنایی با زراعت چوب
كارشناس: مهندس طالب امینی پور(مجری توسعه زراعت چوب در سازمان جنگلها و مراتع كشور) و مهندس ناصر نوروزی(كارشناس كشاورزی)

13:59

میان برنامه

14:0

كار و نوا(تكرار)

آئین ها و اساطیر نوروزی در فرهنگ ایرانی و ارتباط آن با تلاش و كار
كارشناس: هوشنگ جاوید(پژوهشگر فرهنگ و موسیقی اقوام) و جهانگیر نصر اشراقی(پژوهشگر موسیقی اقوام ایرانی)

14:59

میان برنامه

15:0

نمایش(تكرار)


15:29

میان برنامه

15:30

روستای ما

ویژه عید گردشكری روستایی
كارشناس: مجید ارمنده(گردشگر)

15:59

میان برنامه

16:0

اقتصاد به وقت بهار

تبیین شعار سال 98- انعكاس اخبار جاده و راه در ایام نوروز- انعكاس اخبار هواشناسی كشور- معرفی كتب منتخب اقتصادی)
كارشناس: علی شاه حسینی(مشاور و مدرس كسب و كار)، علی طهرانبند(پژوهشگر حوزه تاریخ و فرهنگ عامه)، محمدرضا دهدست(كارشناس مذهبی)، دكتر ساسان شاه ویسی(كارشناس اقتصادی) و جلال ذكایی(كارشناس حوزه نشر)

18:59

میان برنامه

19:0

اقتصاد در نهج البلاغه(تكرار)

فرازی از خطبه های نهج البلاغه
گفت و گو با كارشناس مذهبی

19:29

میان برنامه

19:30

اذان

اذان مغرب: 19:37 موذن: استاد محمدحسین سبزعلی

19:59

میان برنامه

20:0

تدبیر(تكرار)

مدیریت كسب و كار در حوزه تولید دربازكن های صوتی تصویری و جكهای كنترلی- قسمت دوم
كارشناس: علیرضا درودیان(تولیدكننده آیفونهای تصویری و جك دربهای كنترلی)، دكتر حسین اشراقی(مدرس و كارشناس كسب و كار) و ابراهیم شریفی(دانشجوی كارشناسی ارشد بازرگانی)

20:25

میان برنامه

20:30

به رنگ دریا(تكرار)

مباحثی پیرامون آبزی و آبزی پروری
گفت و گو با كارشناسان آبزی پرور

20:59

میان برنامه

21:0

نقل و نُقل(تكرار)

مجله نوروزی، پرداختن به رفتارهای اقتصادی از جمله "آداب میهمانی"
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

21:59

میان برنامه

22:0

اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

نقش و تاثیر نهادها و وزارتخانه های مختلف در رونق هنر عروسك سازی
كارشناس: عادل بزوده(طراح و سازنده عروسك)

22:59

میان برنامه

23:0

بهار پلاك 98(تكرار)

مجله نوروزی بهاری و ویژه برنامه نوروزی، پخش موسیقی های محلی و سنتی مراكز مختلف ایران، خبررسانی و اخبار روز اقتصادی
گفت و گو با كارشناسان و صاحب نظران ارشد اقتصادی نظام