پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 مرداد 1400
5:25

میان برنامه

5:30

مهاجرت معكوس(تكرار)


5:55

میان برنامه

6:5

یا رزاق

6:20

میان برنامه

6:30

موج ثروت

تبیین رموز موفقیت برای شنوندگان با ایجاد محیطی با نشاط

6:55

میان برنامه

7:0

# خبر

7:5

روز از نو(زنده)

اطلاع رسانی از مهمترین اخبار و رویدادهای اقتصادی ایران و جهان- توصیه ها و رهنمودهای رهبر كبیر انقلاب(ره)
گفتگو با كارشناس اقتصادی

8:40

صدای تولید

8:45

میان برنامه

8:50

دكتر كتاب

8:55

میان برنامه

9:0

# خبر

9:5

فوریت های اقتصادی

برنامه فوریت های اقتصادی بستری است كاملا تخصصی در رابطه با درمان و رسیدگی كسب و كارهای آسیب دیده و بیمار به صورت فوری و در مدت زمان كوتاه توسط متخصصان امر

9:55

میان برنامه

10:0

خبر

10:10

روی خط بازار

مجله خبری-تحلیلی در مورد وضعیت بازار

10:55

میان برنامه

11:0

# خبر

11:5

فانوس دریایی(تكرار)

11:20

لحظه های طلایی

11:25

میان برنامه

11:30

ایران بانو

11:45

میان برنامه

11:50

كرونا زندگی

11:55

میان برنامه

12:0

# خبر

12:5

چالش


12:50

پله پله تا ملكوت

اذانگاهی: 13:10 موذن: آقای حمید رضا احمدی وفا - معرفی مسجد و مشاوره كسب و كار
كارشناس: دكتر علیرضا نبی(كارشناس و مشاور مدیریت كسب و كار و كارآفرین)

13:30

میان برنامه

13:35

ارمغان طبیعت

كمك به ارتقاء بهره وری در صنعت دام و طیور با معرفی نمونه های موفق و ارائه راهكارهای كارشناسی

13:55

میان برنامه

14:0

# خبر

14:5

مسابقه تمام عیار


14:45

میان برنامه

14:50

مزرعه پولساز

14:55

ضربان اقتصاد

15:0

# خبر

15:5

آن روی سكه

15:15

میان برنامه

15:20

روستای ما


15:45

میان برنامه

15:55

ضربان اقتصاد

16:0

# خبر

16:5

تابلوی واردات


16:50

میان برنامه

16:55

راه پیشرفت

17:0

# خبر

17:5

مهاجرت معكوس(تكرار)


17:30

میان برنامه

17:35

ایران 626

تعریف استاندارد كالاهای ایران

17:55

میان برنامه

18:0

# خبر

18:5

تیتر اقتصاد


18:50

میان برنامه

18:55

ضربان اقتصاد

19:0

# خبر

19:5

عصر اقتصاد(زنده)

اذان مغرب: 20:25 موذن: استاد عباس سلیمی
گفت و گو با كارشناسان اقتصادی

20:40

میان برنامه

20:45

ثروتمند كوچك

21:0

# خبر

21:5

رهیافت(زنده)

طرح مهمترین مسائل و مشكلات اقتصادی روز و ارائه راهكارهای علمی و عملیاتی
با حضور مسئولین، كارشناسان و تحلیل گران اقتصادی

22:0

میان برنامه

22:5

شب آفتابی(زنده)

بررسی موضوعات مختلف در حوزه كارآفرینی و خود اشتغالی
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان

23:0

میان برنامه

23:5

فوریت های اقتصادی

برنامه فوریت های اقتصادی بستری است كاملا تخصصی در رابطه با درمان و رسیدگی كسب و كارهای آسیب دیده و بیمار به صورت فوری و در مدت زمان كوتاه توسط متخصصان امر

23:55

میان برنامه