پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 2 مرداد 1398
13:59

میان برنامه

14:0

اقتصاد مجازی

امنیت در نظام بانكداری الكترونیك
كارشناس: مرتضی سرلك(كارشناس امنیت در بانكداری الكترونیك) و حسین نوریخواه(كارشناس ارشد فضای مجازی)

14:59

میان برنامه

15:0

چالش

وعده های عمل نشده برای توسعه زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر

15:59

میان برنامه

16:0

سرمایه پنهان(تكرار)

بحث پیرامون گیاهان دارویی و طب سنتی
گفت و گو با كارشناسان طب سنتی و گیاهان دارویی

16:29

میان برنامه

16:30

تدبیر(تكرار)

مدیریت كسب و كار در حوزه فعالیتهای پژوهشی
كارشناس: سهند غلامحسینی(كارشناس و مشاور كسب و كار)، امیرحسین عرب پور(دانشجوی كارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی) و جواد بقایی(مدیر اجرایی موسسه پژوهشی دانش آموزی)

16:55

راه پیشرفت

17:0

نود و هشتی ها(زنده)

با توجه به وضعیت آبی كشور بنظر شما الگوی مناسب و اقتصادی برای كشاورزی و ادامه حیات روستایی چیست و چه باید كرد؟

17:59

میان برنامه

18:0

آموزش صادرات(تكرار)

آموزش ها در خصوص صادرات كالا(برندسازی، بسته بندی و ...)
گفت و گو با كارشناس اقتصادی مسلط بر امور صادرات

18:29

میان برنامه

18:30

روستای ما

امیرآباد بخش امیریه- تولید شیرینی خانگی، فعالیت زنان روستایی و اقتصاد روستا

18:59

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:59

میان برنامه

20:0

رهیافت(زنده)

اذان مغرب: 20:36 موذن: استاد عبدالحسن محمدپور- لزوم امكان معرفی نماینده حقوقی از سوی بنگاههای اقتصادی در راستای كاهش هزینه های تولیدو امنیت اقتصادی

20:59

میان برنامه

21:0

ساعت صنعت

آیا جایگاه مناسبی در عرصه رقابت بین الملل در منسوجات صنعتی داریم؟

21:59

میان برنامه

22:0

اقتصاد حوالی فرهنگ

ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهر ملایر و فرصت های اقتصادی این ظرفیت ها

22:59

میان برنامه

23:0

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها