پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
13:55

میان برنامه

14:5

كار و نوا

موسیقی و ترانه های كار قوم تركمن در گفتگو با یك هنرمند و یك پژوهشگر تركمن
كارشناس: فریدون رومی(خواننده و آهنگساز تركمن) و موسی جرجانی(پژوهشگر بومی فرهنگ و موسیقی تركمن)

14:55

میان برنامه

15:0

یاد ایام

مروری بر زندگی و فعالیت های اقتصادی بزرگان و پیشكسوتان
كارشناس: ابوالفضل زهره وند(سفیر سابق ایران در ایتالیا و از فعالان اقتصادی و سیاسی)

16:25

میان برنامه

16:30

نمایش(تكرار)

نمایشی پیرامون مسائل اقتصادی روز

16:55

راه پیشرفت

17:5

اقتصاد تعطیل نیست

اذان مغرب: 17:42، موذن: استاد محمدحسین سبزعلی- اون موقع كه جیك جیك مستونت بود فكر زمستونت بود؟
گفت و گو با كارشناس اقتصادی

19:0

میان برنامه

19:5

در انتظار باران(تكرار)

رابطه سلامت انسانی و عدالت اقتصادی
گفت و گو با مجتبی رضایی(كارشناس مذهبی) و حجت السلام ابطحی(كارشناس مذهبی)

19:55

میان برنامه

20:0

مدیریت برتر(تكرار)

مدیریت دولتی
كارشناس: دكتر كاوه فرهادی(كارشناس حوزه مدیریت)

20:55

میان برنامه

21:5

ساعت صنعت(تكرار)

صادرات در صنعت UPS
كارشناس: علی خالقی(از مدیران شركت تولیدكننده UPS) و دالوند(استاد دانشگاه)

22:0

میان برنامه

22:5

خوشه چین(تكرار)

كشاورزی قراردادی
كارشناس: مهران صادقی(كارشناس كشاورزی)

22:30

میان برنامه

22:35

اقتصاد به توان 40(تكرار)

در این برنامه به بررسی توانمندی های جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنعت و تولید طی 40 سال گذشته پرداخته می شود.

22:59

میان برنامه

23:0

شب آفتابی(تكرار)

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان