پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 بهمن 1398
14:55

#خبر

15:5

اقتصاد و فرهنگ

بحث كاركرد تعامل بین فرهنگ و پیشرفت اقتصادی

15:29

میان برنامه

15:30

رادیو انتخاب

چالش های پیشروی مجلس اینده در حوزه های مختلف

15:55

میان برنامه

16:0

دكه(تكرار)

بررسی مسائل اقتصادی و اجتماعی (هزینه های فرهنگی) در قالب طنز

16:29

میان برنامه

16:30

روستای ما

كارآفرینی در روستای حصار زیرك‌

16:55

راه پیشرفت

17:5

نود و هشتی ها(زنده)

اذان: 18:07، موذن: استاد مرحوم شیخ محمد طوخی

18:55

میان برنامه

19:0

روی خط اقتصاد(زنده)

مجله تحلیلی-خبری بررسی وضعیت اقتصاد ایران و جهان
كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

19:55

میان برنامه

20:0

رهیافت(زنده)

سالگرد ابلاغ سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی

20:55

میان برنامه

21:5

ساعت صنعت(تكرار)

بهره گیری از فناوری روز دنیا در صنعت ژنراتور برقی
كارشناس: مهندس حمید احترامی(تولیدكننده ژنراتور)

22:0

میان برنامه

22:5

ارمغان طبیعت(تكرار)


22:29

میان برنامه

22:30

نمایش(تكرار)

نمایشی پیرامون مباحث اقتصادی

22:55

میان برنامه

23:5

شب آفتابی

كارآفرینی و خود اشتغالی خانواده ها
گفت و گو با كارشناسان كسب و كار و كارآفرینان