پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:40

پنجره ای برای تماشا

ویژه برنامه ی اذانگاهی- اذان ظهر به افق تهران 11:50
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

12:25

پیش رفته ایم

12:30

آوای نیمروز

موسیقی و آهنگ‌های درخواستی شنوندگان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

13:0

از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

13:30

گفتاورد (زنده)

تبیین موضوع های فرهنگی و اندیشه ای
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:0

مرورگر 1332(زنده)

جنگ اقتصادی و علمی، توجه به شعار سال، حمایت از كالای ایرانی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

14:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:0

خانه ما(زنده)

دوران عقد چه دورانی است؟ و فرد چه مهارتهایی را باید بیاموزد(الگوی مناسب سبك زندگی ایرانی اسلامی)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

15:30

تهرانك

دادن شكلات آدامس چسب زخم و چیزهایی از این قبیل به جای بقیه پول به مشتری و در مواقعی نادیده گرفتن دادن بقیه‌ی پول هر چند اندك
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:0

021 (زنده)

مسابقه تفریحی سرگرمی بین دو شركت كننده به صورت تلفنی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

16:30

خبر

16:35

ادامه 021 (زنده)

مسابقه تفریحی سرگرمی بین دو شركت كننده به صورت تلفنی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:0

با تو باران می شوم(ویژه اذانگاهی)

ویژه اذان مغرب به افق تهران 17:14، موضوع روز: تمركز بر یكی از صفات پرهیزكاران بر اساس خطبه متقین(خطبه همّام)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

17:30

تهران من (زنده)

مشاركت، اگر بخواین كاری انجام بدید ترجیح می دید فردی انجام بدید یا جمعی، چرا؟(پیگیری اتفاقات عصر تهران در زمینه های ورزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

18:25

صدای شهر

18:30

ادامه تهران من (زنده)

مشاركت، اگر بخواین كاری انجام بدید ترجیح می دید فردی انجام بدید یا جمعی، چرا؟(پیگیری اتفاقات عصر تهران در زمینه های ورزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

19:25

صدای شهر

19:30

ادامه تهران من (زنده)

مشاركت، اگر بخواین كاری انجام بدید ترجیح می دید فردی انجام بدید یا جمعی، چرا؟(پیگیری اتفاقات عصر تهران در زمینه های ورزشی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

20:20

صدای شهر

20:30

خبر

مشروح اخبار استان تهران
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:0

چراغ (زنده)

پیگیری موضوعات فرهنگی و اجتماعی كه در طول روز در جامعه و بین اخبار و رویدادهای روزانه در جریان است
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:0

سكانس

بررسی 40 سال سینمای بعد از انقلاب اسلامی، شكل گیری و ورود سینما در ایران پس از انقلاب،جریان های دهه 30، 40 و 50 در سینما
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

22:35

نقطه سر شب (زنده)

نوستالژی و خاطره بازی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:30

كتاب شب

بازخوانی كتاب های برتر ایران و جهان، این هفته " بلال، بلال" با صدای بهروز رضوی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:50

ادامه نقطه سر شب (زنده)