پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 16 مرداد 1401
21:0

كتاب شب

بازخوانی كتاب فتح خون با صدای بهروز رضوی
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

21:20

بهار را می‌مانی

21:25

میان برنامه

21:30

حسینیه تهران

ویژه ایام محرم
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:0

باغ فیض

ویژه ایام محرم
آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

23:55

میان برنامه