پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 6 اسفند 1399
21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

رویای آندلس

كاهش جمعیت زاد و ولد در نیمه اول سال 1399
آقای دكتر بانكی(نماینده مجلس)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:0

خبر

22:5

راهی به آبادی

بررسی مسائل روستا
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:25

میان برنامه(زنده)

22:30

قصه شب- قسمت پنجم

22:45

تاریخ رادیو

23:0

خبر(زنده)

23:5

دورعاشقان(زنده)

ولادت حضرت علی (ع) و روز پدر
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)