پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:15

صفحه من

11:30

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 11:50، موذن: آقای جواد رفیعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:15

رهاورد

مستند تولید انرژی پاك- هفته ملی خود مراقبتی، آموزش خود مراقبتی بیماری های روانی
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و دكتر مسعود فلاحی(عضو هیئت علمی دانشكده علوم بهزیستی و توانبخشی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

12:40

میزبان


پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:20

صفحه من

13:30

پلاك 8

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:45

میان برنامه(زنده)

14:50

صفحه من

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی شنوندگان
شماره پیامك برنامه: 9830000900+ و تلفن برنامه: 982122168013+

15:25

صفحه من

15:30

سیاره آبی

آنفولانزا فوق حاد پرندگان
دكتر اكبر شاهی(مدیر كل دفتر بیماریهای دام و طیور سازمان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:50

كافه هنر

تعریف خاطراتی از راویان انقلاب با عنوان چهل شاهد- معرفی منابع ادبی- معرفی هنرمندان- نقد آثار سینمایی- رویدادهای روز فرهنگی با گزارش خانم تینا میركریمی
كارشناس: شهاب شهرزاد(كارشناس امور فرهنگی و هنری) و شیما شریفی(كارشناس فرهنگستان هنر و ادب فارسی)، شماره پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:30

جهان سیاست

مرور سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:55

صفحه من

17:0

خبر(زنده)

17:10

ایرانشهر- صدا كن مرا

ازدواج آسان- اذان: 17:14، موذن: مرحوم محمد آقاتی
آقای دكتر مشفقی(روانشناس)، آیتم ها: گزارش از سطح شهر، گفتگوی آزاد و... پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

18:55

نشانی

19:0

خبر(زنده)

19:5

ورزش ایران

بررسی خبرهای ورزشی روز
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

19:50

صفحه من

19:55

راه رستگاران

20:0

مسابقه یك، دو، صدا

فصل پنجم مسابقه گویندگی و اجرا با موضوع آزاد، مرحله دوم شامل: اجرای برنامه، سواد رسانه ای، گفتگو با كارشناس تلفنی و ایجاد موقعیت است.
داوران: فاطمه آل عباس، بهنام تشكر، محسن رفیعی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:30

دیروز نامه

20:40

نود درجه

20:50

صفحه من

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

نیشدارو

22:0

خبر

22:5

تالار آئینه

22:20

صفحه من

22:30

قصه شب- قسمت چهارم

پایتخت فرش ایران
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:55

میان برنامه(زنده)

23:0

خبر(زنده)

23:5

رهاورد

مستند تولید انرژی پاك- هفته ملی خود مراقبتی- آموزش خود مراقبتی بیماری های روانی
سیامك اشك ریز(مهندس تأسیسات) و دكتر مسعود فلاحی(عضو هیئت علمی دانشكده علوم بهزیستی و توانبخشی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:30

قرار شاعرانه

شعر و تصنیف های قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:55

میان برنامه(زنده)