پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 13 فروردین 1399
12:20

خنداخند

12:25

با ایران یاران

12:30

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 13:08، موذن: آقای جواد رفیعی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:30

پلاك 8

پرداختن به دستاوردهای انقلاب اسلامی(دفاعی، نظامی، ادبیات داستانی و هنر انقلاب)، جنگ نرم- حقیقت و بصیرت- پرداختن به شهدای مدافع حرم
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

13:55

راه امام كلام امام

14:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

14:30

میان برنامه(زنده)

14:40

كوی نشاط

14:50

با ایران یاران

15:0

گلبانگ

پخش ترانه های درخواستی مخاطبان
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

15:25

میان برنامه(زنده)

15:30

چرتكه


پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:0

ده گشت

گردشگری
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:30

جهان در سالی كه گذشت

بررسی تحولات حوزه های داخلی و بین المللی در سال 98
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

16:55

میان برنامه(زنده)

17:0

فرش بنفشه+ صدا كن مرا+ راهیان نور

برنامه عصر گاهی اجتماعی با موضوعات نوروز- اذان: 19:44، موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:0

مسابقه یك، دو، صدا

فینال فصل هفتم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع: بهار و عید نوروز كه با حضور چهارده گروه برگزار می شود.
داوران: آقایان: محمدرضا چراغعلی، محمدرضا عیوضی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

20:45

میان برنامه(زنده)

20:50

خنداخند

20:55

شور و نور

21:0

خبر(زنده)

مروری بر اخبار ایران و جهان
شماره پیامك: 9830000900+ و www.radioiran.ir

21:30

میان برنامه(زنده)

21:35

شب بخیر كوچولو

21:45

تالار آئینه

22:0

میان برنامه(زنده)

22:5

قرار شاعرانه

شعر و تصنیفهای قدیمی
پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

22:30

قصه شب- قسمت دهم

22:45

میان برنامه(زنده)

22:50

خنداخند

22:55

با ایران یاران

23:0

مسابقه یك، دو، صدا(تكرار)

فینال فصل هفتم مسابقه یك، دو، صدا با موضوع: بهار و عید نوروز كه با حضور چهارده گروه برگزار می شود.
داوران: آقایان: محمدرضا چراغعلی، محمدرضا عیوضی و سعید بیابانكی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

23:45

میان برنامه(زنده)

23:50

خنداخند

23:55

با ایران یاران